ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ โยชิฮิโกะ อุเอซุกิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวกรรมศาสตร์ที่ว่าด้วยหลอมผสมพลาสมานิวเคลียส, พื้นฐานและการประยุกต์พลาสมาความหนาแน่นพลังงานสูง, การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เชิงพลาสมา

การเกิดพลาสมาที่มีหน่วยทำงานโดยมีจุดประสงค์ที่จะได้การเกิดและการควบคุมนิวเคลียสหลอมผสมพลาสมาที่อุณหภูมิสูง และการประยุกต์แบบใหม่อุตสาหกรรม

超高温核融合プラズマの生成・制御と新しい産業応用を目指した機能性プラズマの生成

การประยุกต์พาวเวอร์อิเล็คโทรนิกส์เทคโนโลยีใช้ในการเกิดพลาสมา

パワーエレクトロニクス技術のプラズマ生成への応用

การพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของการเกิดเอลทัลพลาสมาสูง

高エンタルピープラズマ生成と革新的応用技術の開発

กลับสู่ด้านบน