ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

อาจารย์พิเศษ มาซาโยชิ ยามาโมโตะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ชนิดนิวเคลียสที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสี, วิชาเคมีเชิงธรณีวิทยา, ผลกระทบของการฉายรังสี

สภาพมลภาวะรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณ Semipalatinsk ซึ่งมีการทดลองระเบิดปรมาณูโดย former Soviet Union และการประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

การค้นคว้าวิจัยพฤติกรรมของ Ra isotopes ของบ่อน้ำพุร้อนประเภท NaCl ซึ่งพบได้โดยการขุดลงไปในดินความลึกมาก

กลับสู่ด้านบน