ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/16

ศาสตราจารย์ ทาดาอากิ ยามางิชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ เรซินฟีนอล, ตัวเหนี่ยวนำเซลลูโลซ, ระบบควบคุมการรวมโมเลกุล

การสังเคราะห์และวิเคราะห์โครงสร้างของเรซินประเภท functional high molecular mass phenolic

機能性高分子量フェノール系樹脂の合成および構造解析

การพัฒนาคุณสมบัติของโอลิโกเมอร์ประเภทฟีนอล

フェノール系オリゴマーの機能開発

การพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูง

高機能性・高性能材料の開発

กลับสู่ด้านบน