ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิฮารุ อินาโอกะ ไพลยาดีส

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การหดเฉาตัวของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้, hindlimb suspension, การไหลของเลือดในกล้ามเนื้อ, ทาลเลียม201, หนูทดลอง ความสมดุลยืน

อาการของโรคชีวภาพในขั้นตอนการฟื้นตัวของการหดเฉาตัวของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้ (disuse muscle atrophy) - การตรวจสอบแบบมอนิเตอริงโดยใช้เทรเซอร์ฉายรังสี

廃用性筋萎縮の回復過程における病態生理―放射線トレーサーによるモニタリング―

廃用性筋萎縮における伸張運動効果―放射性トレーサーによるモニタリング―

กลับสู่ด้านบน