ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ มิตซึรุ คิคุจิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
United Graduate School of Child Depelopment
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

สรีรวิทยาของอาการ anxiety disorder

การค้นคว้าวิจัยในเชิงสรีรวิทยาของอาการ schizophrenic disorder

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของสมองด้วยเครื่อง MEG/NIRS integrated device

กลับสู่ด้านบน