ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/03/26

ศาสตราจารย์ เคนจิ ซาโต้

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Bioengineering, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ

กลับสู่ด้านบน