ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/03/04

ผู้ช่วย โนโบรุ ฮิเอดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ สไตล์ลิ่งเอ็นจิน (Styling Engine)

เครื่องจักรแบบเทอร์โม

กลับสู่ด้านบน