ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/03/25

ศาสตราจารย์ ฮิโรอากิ เซกิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Innovative Technology and Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ หุ่นยนต์ในบ้าน, การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์, สวัสดิการด้านอุปกรณ์

การพัฒนากลไกที่เหมาะสมกับหุ่นยนต์ในบ้าน

ระบบตรวจตำแหน่งท่าทางสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนย้ายสถานที่ในบ้าน

การพัฒนาอุปกรณ์สวัสดิการและอินเตอร์เฟส

กลับสู่ด้านบน