ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

รองศาสตราจารย์ โยชิมิ ทานิงูจิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชารักษาพยาบาลผู้สูงวัย, โรควิกลจริตจิตเสื่อมในผู้สูงอายุ, ทฤษฎีการรักษาพยาบาล (แพทริเซีย เวเนอร์), จริยศาสตร์การรักษาพยาบาล 

โครงสร้างอุปสรรคของพยาบาลที่เกิดขึ้นในการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีอาการชราภาพในสถานที่รักษาพยาบาล

กลับสู่ด้านบน