ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/08/01

รองศาสตราจารย์ โยสุเกะ มัตซึดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of School Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การศึกษา สถานศึกษา ยุคปัจจุบันสังคม   

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวกับไดนามิสซึม การศึกษาการปฏิวัติในยุคการกระจายอำนาจส่วนภูมิภาค

การค้นคว้าวิจัยในเชิงการพิสูจน์หลักฐานจากประสบการณ์การดำรงชีวิต และประสบการณ์ในสถานศึกษาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ช่วงหลัง

การค้นคว้าวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ "การเปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาไปสู่การทำงาน" หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

กลับสู่ด้านบน