ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคิระ มุราตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวะกรรมแผ่นดินไหว, การป้องกันอุบัติภัยวิศวะกรรมศาสตร์

กลับสู่ด้านบน