ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคิโกะ เซคิยะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การตรวจทางการแพทย์, โลหิตวิทยา

การค้นหาลักษณะเฉพาะของผลกระทบต่อการปรับให้เกิดขึ้นของสารทำให้เลือดแข็งตัวโดยเฮมออกซิจีเนส-1(HO-1)

กลับสู่ด้านบน