ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

ศาสตราจารย์ ทาคาโอะ อิโนะคุมิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ตัวกึ่งตัวนำ, วัสดุแผ่นฟิล์มบาง, โครงสร้างขนาดนาโน

การวิเคราะห์ทางกายภาพและการประยุกต์โครงสร้างนาโนของเซมิคอนดักเตอร์

กลับสู่ด้านบน