ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2017/05/23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาซาโทชิ ฮิคิซุ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering

สาขาที่เชี่ยวชาญ การเปลี่ยนลำดับ, พาวเวอร์แอสซิสท์, กลไกการเปลี่ยนแบบนอนลิเนียร์

การค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์แบบพาวเวอร์แอสซิสท์

การลดการเปลี่ยนแปลงการหมุนตามแกนพลังงานด้วยกลไกแบบนอนลิเนียร์

การควบคุมการออกกำลังกายของหุ่นยนต์ด้วยการเปลี่ยนลำดับการทำซ้ำ

กลับสู่ด้านบน