ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/04/28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คาโอรุ ทาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่
บันฑิตวิทยาลัย Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Energy and Mechanical Systems Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปฏิกิริยาแม็คโครโมเลกุล, พอลีเมอร์ลิควิดคริสตัล, ซิมูเลชัน, เฟสอิควิลิเบรียม

เทอร์โมไดนามิกของสารละลายนอนอิเล็คโตรไลท์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิกิริยาแม็คโครโมเลกุล

การวิเคราะห์ซิมูเลชันการตอบสนองในกระบวนการผลิตคริสตัลพอลีเมอร์

กลับสู่ด้านบน