ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/03/31

รองศาสตราจารย์ ทัตซึโอะ วาตานาเบ้

องค์กรที่สังกัด Institute of Liberal Arts and Science
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ FD และ SD, การประเมินมหาวิทยาลัย, การศึกษาระดับสูงในประเทศเกาหลี

การประเมินมหาวิทยาลัย

การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้สอนในมหาวิทยาลัย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนอาชีพในการศึกษาระดับสูง

กลับสู่ด้านบน