ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/31

ศาสตราจารย์ ยูคิโอะ ทาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Energy and Mechanical Systems Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การทำให้เป็นของแข็งแบบไมโคร, การนำความร้อนซึ่งนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเฟส, การควบคุมการแข็งตัว

การพัฒนาการเร่งการถ่ายเทความร้อน และเทคโนโลยีในการควบคุม

การถ่ายเทความร้อน และขั้นตอนกลไกการเสียหายในการแช่แข็งเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์อาหาร

生体・食品凍結における伝熱と損傷機序

การทำให้เป็นของแข็งแบบไมโครและการถ่ายเทความร้อนของระบบมัลติคอมโพแนนท์

多成分系のミクロ凝固と伝熱

กลับสู่ด้านบน