ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

ศาสตราจารย์ จุนอิจิ มัตซึโอะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Frontier Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปฏิกิริยาอินทรีย์, อินทรีย์สังเคราะห์

การพัฒนาปฏิกิริยาสังเคราะห์อินทรีย์การชนิดใหม่

การสังเคราะห์ของ biologically active agent

กลับสู่ด้านบน