ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ เซจิ ยาโนะ

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Graduate School of Phamacy
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ กรรมวิธีการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง, การลามมะเร็งปอด, การรักษาโมเลกุลที่จำเพาะเจาะจง, คุณสมบัติการต่อต้านยา

การรักษาเนื้องอกเซลล์บุผิวของเยื่อหุ้มปอดเยื่อบุช่องท้องที่มีต่อโมเลกุลที่จำเพาะเจาะจง

การค้นหาลักษณะเฉพาะกลไกโมเลกุลของการลุกลามอัวยวะต่าง ๆ ของมะเร็งปอด

การวิเคราะห์กลไกการทนต่อยาที่จำเพาะเจาะจงโมเลกุล

กลับสู่ด้านบน