ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/31

ศาสตราจารย์ อาคิโอะ โคดามะ

องค์กรที่สังกัด สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Energy and Mechanical Systems Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การกำจัดความชื้น และการปรับอากาศแบบเดซิแคนท์, การดูดซับ, การแยกอากาศ, ความร้อนที่ได้จากพลังแสงอาทิตย์

การพัฒนาและการปรับเดซิแคนท์เชิงการดูดซับ และเครื่องปรับอากาศกำจัดความชื้นให้มีระดับที่สูงขึ้น

การพัฒนาการดูดซับอากาศแบบการแยก และระบบการทำความสะอาด

การพัฒนากระบวนการเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการดูดซับ

กลับสู่ด้านบน