ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/06/29

ศาสตราจารย์ คุนิชิเกะ คาตาโอกะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Chemistry, School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาชีวะเคมี, ชีวะวิทยาเชิงโมเลกุล, วิศวะกรรมโปรตีน, โลหะโปรตีน

การปรับเปลี่ยนหน่วยทำงานเชิง วิศวกรรมโปรตีนของโปรตีนโลหะ

金属タンパク質のタンパク質工学的機能改変

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างและหน่วยทำงานของเอนไซม์ที่มีโลหะหลายชนิด

マルチメタル酵素の構造と機能に関する研究

アミノ酸脱水素酵素の構造と機能に関する研究

กลับสู่ด้านบน