ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิโฮะ โชเกนจิ


องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ผู้สูงอายุ, โรคปวดหลังช่วงเอว, การช่วยเหลือในการถ่าย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม

กลับสู่ด้านบน