ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/05/17

ศาสตราจารย์ HOSOKAWA, Akira

องค์กรที่สังกัด
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Mechanical Creation Engineering, School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ กระบวนการขัดละเอียด, กระบวนการการตัด, การวัดอุณหภูมิ

เลเซอร์คอนดิชันนิงค์ที่ใช้หินขัดที่คมเป็นพิเศษ

超砥粒砥石のレーザコンディショニング

การนำเอาผนังหุ้มการเสียดสีต่ำที่มีฟรีคาร์บอนเป็นส่วนผสมไปใช้ในการพัฒนากระบวนการสำหรับวัสดุที่ตัดแต่งด้วยเครื่องจักรได้ยากอย่างเหมาะสม

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการแปรรูปตัดแต่งวัสดุที่แปรรูปยากโดยใช้เครื่องมือ actively Rotary tool (สปินนิ่งทูล)

能動的ロータリ工具(スピニングツール)による難削材の旋削加工に関する研究

กลับสู่ด้านบน