ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/04/05

ศาสตราจารย์ เคย์อิจิ คาวาอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences
สาขาวิชา Department of Radiological Technology,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ โมเลกุลอิเมจิงค์, ที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสีผลิตภัณฑ์ยา, ยารักษาโรคลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการควบคุม

การสร้างภาพของโมเลกุลสำหรับวินิจฉัยคุณสมบัติเมทาบอลิซึมโดยโมเลกุลที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพสังสี : การพัฒนายาสำหรับการวินิจฉัยภาพเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติเมทาบอลิซึม

放射性機能分子による代謝機能診断用分子イメージング:代謝機能解析用画像診断薬の開発

การเพิ่มผลของยา, การลดผลข้างเคียง: การพัฒนาวิธีการควบคุมลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ของผลิตภัณฑ์ยา

クスリの効果を高め、副作用を低減する:医薬品の体内動態制御法の開発

การตรวจมะเร็ง และผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษารายเดี่ยว: การพัฒนายารูปถ่ายการตรวจเนื้องอก และสำหรับยาการรักษาโรคภายในโดยการฉายรังสี

癌の診断・個別化治療に用いる放射性医薬品:腫瘍の画像診断薬・内用放射線治療薬の開発

กลับสู่ด้านบน