ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/21

รองศาสตราจารย์ ทัตซึยะ ยามาชิตะ

องค์กรที่สังกัด ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันโรคขั้นสูง
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การรักษาทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค, การศึกษาทางแพทย์ศาสตร์, โรคตับ, เซลล์มะเร็งตับ, กรรมวิธีการรักษาเชิงเคมี, ไวรัสตับอักเสบชนิด C, การรักษาผ่านทางผิวหนัง

การพิจารณาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเป็นของการรักษาทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดอิชิกาว่า

กรรมวิธีการรักษาด้วยการทำความสะอาดโลหิตของไวรัสตับอักเสบแบบ C

การใช้วิธีรักษา hepatic intra-arterial chemotherapy ควบคู่กับอินเตอร์ฟีรอนที่มีต่อมะเร็งตับที่กำลังเจริญเติบโต

กลับสู่ด้านบน