ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2017/06/08

ศาสตราจารย์ ยาสุโนริ ทานากะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเหนี่ยวนำเทอร์มัลพลาสมา, หัวเทียนตัวจุดระเบิดกระแสไฟฟ้าสูง, การวิเคราะห์ค่าตัวเลขอิเล็คโตรแม็กเนติกเทอร์มัลพลาสมา

กลับสู่ด้านบน