ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

ศาสตราจารย์ เซอิโกะ คินุยะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสี, กรรมวิธีการรักษาสำหรับโรคภายใน

ที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสีผลิตภัณฑ์ยาโดยเนื้องอกการตรวจ,การรักษาการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับ

กลับสู่ด้านบน