ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ เซอิจิ เบนโน

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
สาขาวิชา Asian Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Comparative Studies of Social and Economic Systems Course, School of Economics, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การทำให้ทันสมัย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการทำให้เกษตรกรรมประเทศจีนทันสมัย

กลับสู่ด้านบน