ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

รองศาสตราจารย์ ฟูมิโกะ โยชิอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Public Policy and Management, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Comparative Studies of Social and Economic Systems Course, School of Economics, College of Human and Social Sciences
Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามทฤษฎีระบบของโลก และทฤษฎี Regulation

การเจริญรุ้งเรืองด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการเมืองสังคมในประเทศกำลังพัฒนา

กลับสู่ด้านบน