ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/13

ศาสตราจารย์ อันจอง ซ้ง

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
สาขาวิชา School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือในยุคปัจจุบัน, ความสัมพันธ์เกาหลี-ญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน, เกาหลีประทศไมนอริตี้ในภูมิภาคเอเซีย และแปซิฟิค

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในเอเซียตะวันออกในยุคโมเดิร์นและปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลี-ญี่ปุ่นยุคโมเดิร์นและปัจจุบัน

การค้นคว้าวิจัยไมนอริตี้เกาหลี

กลับสู่ด้านบน