ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

ศาสตราจารย์ ชุนจิ ทานาเบะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of School Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การปฏิวัติการศึกษา, สถานศึกษาใหม่

การค้นคว้าวิจัยยุคปัจจุบันการศึกษาการปฏิวัติแนวโน้ม

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเด็ก

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน

กลับสู่ด้านบน