ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

รองศาสตราจารย์ แอนดริว บีทตัน

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
สาขาวิชา Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา, ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-อเมริกา, การเมืองอเมริกา, การเมืองของประเทศญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นโยบายของรัฐและเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นของรัฐบาลคลินตัน

นโยบายของรัฐที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นของจอร์จ H.W. บุช

ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

กลับสู่ด้านบน