ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/24

ศาสตราจารย์ OSANAI, Hiroki

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน