ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2017/05/23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ SAITOU, Takeshi

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน