ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/21

รองศาสตราจารย์ มาคิโกะ คาคิคาว่า

องค์กรที่สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Bioengineering, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ พันธุกรรม,ข้อมูลทางชีวภาพ,สนามแม่เหล็ก,

การประยุกต์สนามแม่เหล็กใช้ในการรักษาทางการแพทย์

การทำให้การศึกษาข้อมูลทางชีวภาพของไบโอแอโรซอลกระจ่างชัด

กลับสู่ด้านบน