ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/08/13

ศาสตราจารย์ จิอากิ ทาคาฮาชิ


องค์กรที่สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Biosystems, School of Biological Science and Technology, College of Science and Engineering
School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ เนื้องอกวิทยาเชิงโมเลกุล, ชีวะวิทยาที่เกี่ยวกับเซลล์, พันธุศาสตร์, การเกิดมะเร็ง, การเปลี่ยนเป็นเซลล์ร้าย, การลาม, เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง, การแก่ตัวของเซลล์, การตอบสนองต่อการการเสียหาย DNA, โมเด็ลหนูทดลอง, มะเร็งพันธุกรรม, พันธุกรรมการยับยั้งมะเร็ง, Ras, Rb, RECK, MMP, ADAM , Notch

การเกิดมะเร็ง, การเปลี่ยนเป็นเซลล์ร้าย, การลุกลาม, ช่องทางทำให้เกิดเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด และโมเลกุลขั้นตอนกลไก

発がん、がん悪性化、転移、がん幹細胞化の経路と分子機序

การยับยั้งมะเร็งโดย RECK

RECKによるがん抑制

การค้นหาลักษณะเฉพาะของ Rb-Ras

Rb-Ras 経路の解明

กลับสู่ด้านบน