ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/10/17

ศาสตราจารย์ ยูทากะ อุคาจิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Chemistry, School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสังเคราะห์แบบอสมมาตร, วิชาเคมีโลหะอินทรีย์ และตัวเร่งปฏิกิริยา, การสังเคราะห์สสารที่มีหมู่ฟังก์ชัน

การพัฒนาปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ

การสังเคราะห์แบบอสมมาตร

การสังเคราะห์สารที่มีหมู่ฟังก์ชัน

กลับสู่ด้านบน