ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/05/22

ศาสตราจารย์ เมงูมิ ชิมูระ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดี สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา European Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Course of Linguistics and Literature, School of Humanities, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ก๊อทเทิล์ฟ, ฝาแฝด, เมืองขึ้น

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ Jeremias Gotthelf

การใช้ฝาแฝดเป็นสาระสำคัญของวรรณคดี

"ชีวิต" ในจริยศาสตร์ศาสนาคริสต์

กลับสู่ด้านบน