ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/01/22

รองอธิการบดี จิซาโต้ มูคาอิ

องค์กรที่สังกัด สำนักงานบริหาร
บันฑิตวิทยาลัย
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ สารประกอบโลหะอินทรีย์, วิชาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์, วิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การพัฒนาปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติ Stereoselectivity สูง ด้วยการใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์ และการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

กลับสู่ด้านบน