ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/03/30

ศาสตราจารย์ ทซึคาสะ มัตซึนากะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Frontier Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Natural System, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเสียหายของ DNA, การซ่อมแซม DNA, โรคทางพันธุกรรม, การส่งต่อสัญญาณ, มะเร็ง, รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกเชิงโมเลกุลของการตอบสนองการควบคุมป้องกันที่มีต่อบาดแผลทางพันธุกรรม

การวิเคราะห์หน่วยทำงานของตัวผสม DDB ในการตอบสนองต่อการเสียหายของ DNA

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบปริมาณของความเสียหายทาง DNA ที่เกิดจากรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและการประยุกต์ใช้

กลับสู่ด้านบน