ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

อาจารย์พิเศษ ชิเงโยชิ คาโน่องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ พอลิเมไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกอีเทอร์, พอลียูรีเทน, แอนไอออนิกพอลิเมอไรเซชันของเมทาคริลิกแอซิดเอสเทอร์

การพัฒนาระบบ Chiral π-Conjugated (Macro) molecular ชนิดใหม่

新規なキラルπ共役(高)分子システムの開発

การพัฒนาวัสดุ chiral ใหม่ที่ประยุกต์ใช้ polysaccharide derivative

多糖誘導体を利用した新規キラル材料の開発

พัฒนาวัสดุเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงชนิดใหม่

光エネルギー変換材料の創製

กลับสู่ด้านบน