ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

อาจารย์พิเศษ ชิเงโยชิ คาโน่องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ พอลิเมไรเซชันแบบเปิดวงของไซคลิกอีเทอร์, พอลียูรีเทน, แอนไอออนิกพอลิเมอไรเซชันของเมทาคริลิกแอซิดเอสเทอร์

การพัฒนาระบบ Chiral π-Conjugated (Macro) molecular ชนิดใหม่

新規なキラルπ共役(高)分子システムの開発

การพัฒนาวัสดุ chiral ใหม่ที่ประยุกต์ใช้ polysaccharide derivative

多糖誘導体を利用した新規キラル材料の開発

พัฒนาวัสดุเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงชนิดใหม่

光エネルギー変換材料の創製

กลับสู่ด้านบน