ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/30

ศาสตราจารย์ มาซาฮิโตะ เซกิ

 

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์, ธาตุชาลโคเจน, วิชาเคมีโลหะอินทรีย์,

การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารเคมีที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงที่มีส่วนผสมพันธะที่ไม่อิ่มตัวของธาตุชาลโคเจน

การค้นคว้าวิจัยการสังเคราะห์ไบเดนเทตลิแกนด์แบบอสมมาตร ที่มีอะตอมซัลเฟอร์หรืออะตอมซีลีน

การพัฒนาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยขึ้นกับวิชาเคมีโลหะอินทรีย์ และวิชาเคมีออร์กาโนเฮเทโรอะตอม

กลับสู่ด้านบน