ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/05/07

ศาสตราจารย์ โคชิน ทาคาฮาชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ออร์กานิกโซลาร์เซลล์, วิชาอิเล็คโตรเคมี

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับอินทรีย์แผ่นฟิล์มบางโซลาร์เซลล์

有機薄膜太陽電池に関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการสลายตัวของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้อิเล็กโทรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

กลับสู่ด้านบน