ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

ศาสตราจารย์ โคชิน ทาคาฮาชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ออร์กานิกโซลาร์เซลล์, วิชาอิเล็คโตรเคมี

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับอินทรีย์แผ่นฟิล์มบางโซลาร์เซลล์

有機薄膜太陽電池に関する研究

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการสลายตัวของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้อิเล็กโทรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

กลับสู่ด้านบน