ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/04/16

ศาสตราจารย์ โจโค อันโด

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Regional Development Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ การหายใจ, การแสดงออก, หัวใจ

การเปรียบเทียบและค้นคว้าวิจัยระหว่างการร้องเพลงโอเปร่าโดยภาษาต่างประเทศกับภาษาญี่ปุ่น

การค้นคว้าวิจัยการแสดงโดยร้องเพลงโดยไม่คล้อยตามความรู้สึก

วิธีการสอนร้องประสานเสียงที่สามารถให้ผู้ฟังประทับใจได้

กลับสู่ด้านบน