ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/07/24

ศาสตราจารย์ มิตซึเอะ อินาซุมิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Graduate School of Law
Graduate School of Law
Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา School of Law, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศาลอาญาระหว่างประเทศ, จีโนไซด์, อำนาจในการตัดสินคดีของศาลอาญา

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาจีโนไซด์และอาชญากรรมจีโนไซด์

อำนาจในการตัดสินคดีศาลอาญาที่มีต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลับสู่ด้านบน