ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/21

รองศาสตราจารย์ ฮิโรชิ ฟุรุโช

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ โรคภายใน แผนกโรคภายในระบบการหมุนเวียน หัวใจเต้นผิดปกติ

กล้ามเนื้อหัวใจกระตุก

การรักษาโดยไม่ใช้ยาในโรคหัวใจเต้นผิดปกติ

การรักษาแบบปลูกฝัง

กลับสู่ด้านบน