ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/04/01

ศาสตราจารย์ ชินสุเกะ โคบายาชิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Public Policy and Management, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Comparative Studies of Social and Economic Systems Course, School of Economics, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานไปแมนจูเรีย, ประวัติศาสตร์ภูมิภาค, สงคราม

ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานไปแมนจูเรีย

กลับสู่ด้านบน