ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

รองศาสตราจารย์ โทโมยูกิ อิคาอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาอสมมาตรโมเลกุลแม็คโครชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพและทางเลือกสูง

高選択かつ高効率な新規高分子不斉触媒および実用的光学異性体分離材料の開発

การสังเคราะห์และการประยุกต์โครงสร้างแม็คโครโมเลกุลพิเศษที่มี polysaccharides เป็นพื้นฐานโครงร่าง

กลับสู่ด้านบน