ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/27

ศาสตราจารย์ เคนจิ ทานิงูจิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Geosciences and Civil Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ, การไหลเวียนของน้ำ, แม่น้ำลำธารวิศวะกรรมศาสตร์

การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของวิธีป้อนข้อมูลที่วัดได้จริงจากดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของน้ำที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกลไกสภาพอากาศในเอเซียตะวันออก

กลับสู่ด้านบน