ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/04/11

รองศาสตราจารย์ โยชิโมริ คุโบ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Civil Engineering and Disaster Prevention, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วัสดุโยธา, วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมการบริหารแบบยั่งยืน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบที่ ASR มีต่อคุณสมบัติการทนทาน และคุณสมบัติการทนรับน้ำหนักของวัสดุคอนกรีต

การเพิ่มคุณสมบัติการทนทานของสิ่งก่อสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุเพิ่มความแข็งแกร่ง

กลับสู่ด้านบน